den gamle vid havet

Farfar, rotsnubblare,fågelskådare,vedentusiast

Wednesday, June 27, 2007

Kanon!

Vi Bergmannare är Boforsare i tredje generationen.
Därför har vi ett nästan perverst (Pervärst) intresse för kanoner.


Närhelst familjen kommer i närheten av sådana göres sightseeingexpeditioner.

Här i Karlskoga på Rävåsen 1989.

Här står uppställd en 28 cm:s kanon som tidigare bestyckat en F-båt.

F-båt, typ av bestyckat pansarfartyg. Den försvarsutredning som verkade 1907-10 föreslog bl.a. byggande av en ny typ av pansarbåt. Olika tänkbara alternativ framlades med bokstavsbeteckningarna A-F, som skilde sig från varandra i fråga om storlek, fart, artilleribestyckning och pansarplåtens tjocklek. År 1911 beslöt man att bygga en pansarbåt av F-typ på 6 800 ton, kostnadsberäknad till ca 12 miljoner kr. Arbetet påbörjades 1912 och avslutades 1917. 1914 års urtima riksdag fattade beslut om att ytterligare två F-båtar skulle byggas, som var färdiga att tas i bruk 1921
(NE)När kära syster var på midsommarbesök skyndade vi till

Beredskapsmuseet
Klicka ev på bilden för närmare studium!


Labels: ,