den gamle vid havet

Farfar, rotsnubblare,fågelskådare,vedentusiast

Monday, September 17, 2007

Mera kanoner


Det har blivit en lång paus i mitt bloggande.
Men nu har invintringen börjat så kanske det blir mera...

Vi börjar med ett fotofynd:

Här min far, längst till vänster, på Bofors skjutfält tillsammans med utländska gäster 1957.
Pjäsen är en 40 mms luftvärnskanon
Min far arbetade i hela sitt liv för AB Bofors. Han började på verkstaden 1926 och dog vid sitt skrivbord en vecka före sin pensionering 1973.

Labels: ,