den gamle vid havet

Farfar, rotsnubblare,fågelskådare,vedentusiast

Monday, July 03, 2006

Det kom ett skepp

När vi gjorde vårt sedvanliga strandhugg för proviantering i Helsingör mötte vi detta skepp, som vilade på Helsingörs redd.
Star Princess.
Fartyget är ett av världens största kryssningsfartyg, och är det största som besöker sundet i år.
Det är 289,5 m långt och bruttotonnaget 108 977 ton.
Ombord finns 2600 passagerare.
De passagerare som valt att besöka Kronborg tendras i land

0 Comments:

Post a Comment

<< Home