den gamle vid havet

Farfar, rotsnubblare,fågelskådare,vedentusiast

Wednesday, October 11, 2006

KnutteförbudEtt 50-årsjubileum som noterats i lokalpressen är knutteförbudet i Lund hösten 1956.
Det gick ut på att man från 21.00 ej fick framföra motorcyklar i centrala staden.

Efter det kommunala påbudets införande pågick i tidningarna en polemik om att detta var ett lagstridigt beslut.

Det hjälpte inte som argument när en kväll vi försökte starta vår ägandes Vespa efter avslutat biobesök. Polisbetjänten var obeveklig .

Det blev till att rulla den till fots tills vi nådde stadens hank och stör.

2 Comments:

At October 11, 2006 11:39 PM, Blogger Lotten Bergman said...

Var det på denna skönhet det legendariska "väldiga krafter" utropades?

 
At October 12, 2006 8:40 AM, Blogger den blyga said...

YES,YES,YES!

 

Post a Comment

<< Home